Thực hiện kế hoạch số 796/KH-TTYT ngày 4/9/2020 của Trung tâm y tế Nha Trang về Kế hoạch triển khai chiến dịch Tiêm vắc xin TD cho trẻ 7 tuổi trên TP Nha Trang. Trường Tiểu học Phước Hải 1 đã phối hợp với Trạm y tế Phường Phước Hải tiêm vắc xin cho học sinh lớp Hai và học sinh lớp Một  đủ 7 tuổi vào ngày 21/10/2020.

IMG_20201103_2

IMG_20201103_223813.jpg

IMG_20201103_223831.jpg

IMG_20201103_223836.jpg